All posts by admin

Dni Skupienia na Stradomiu

By zastanowić się nad swoim życiem, wyciszyć, poszukać swojego miejsca na tym świecie. Modlitwa, adoracja, konferencje, praca w grupach, długie rozmowy, wspaniali ludzie…

TERMINY:

19-21 czerwca 2020 (tylko za pośrednictwem internetu)

MIEJSCE: Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ul. Stradomska 4, Kraków. Zjazd w piątek do 20:00, koniec w niedzielę ok. 13:00

Limit miejsc: 25

DLA KOGO: Przeznaczone są dla mężczyzn od 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej (17+), którzy szukają jak realizować Przykazanie Miłości w swoim życiu. Wszystkie spotkania są niezależne i można przyjechać na wybrane. ZGŁOSZENIA:  na powolaniacm@misjonarze.pl (podając imię, nazwisko, wiek, miejscowość, telefon)

Dokumenty

Jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do Naszego Zgromadzenia, najpierw umów się na rozmowę, byś nie przyjeżdżał na darmo. Kiedy już zdecydujesz się przyjść do Nas, powinieneś złożyć następujące dokumenty:

  • Własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do Seminarium Internum Zgromadzenia Księży Misjonarzy z podaniem motywów swej decyzji, adresowane do Księdza Wizytatora Zgromadzenia;
  • Życiorys własnoręcznie napisany i podpisany z umieszczoną datą. W życiorysie należy umieścić datę i miejsce urodzenia oraz napisać o rodzicach i rodzeństwie. Następnie należy szczegółowo przedstawić drogę życia chrześcijańskiego, podać nazwę parafii, do której kandydat należy oraz opisać, jak wyglądało zaangażowanie kandydata na rzecz wspólnoty parafialnej. Należy także podać informacje o swoim wykształceniu oraz o zainteresowaniach i podejmowanych dodatkowych zajęciach.
  • Świadectwa chrztu świętego i bierzmowania wystawione w ostatnich trzech miesiącach;
  • Świadectwo dojrzałości (lub świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów na braci);
  • Świadectwo ukończenia nauki religii;
  • Orzeczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i pracy w zgromadzeniu;
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  • Opinia księdza proboszcza własnej parafii;
  • Dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm.

Dokumenty te należy osobiście dostarczyć do Seminarium do końca sierpnia. Nie zapomnij wziąć ze sobą dowodu osobistego.

Nauka

Czas Internum pomaga przyjrzeć się, czy Nasze Zgromadzenie Ci odpowiada, czy właśnie w taki sposób chcesz głosić Ewangelię jako ksiądz lub brat. Z jednej strony w rozeznaniu tym ma pomóc całoroczna nauka, która obejmuje następujące przedmioty: wprowadzenie do chrześcijaństwa, biografię św. Wincentego a Paulo, historię Zgromadzenia Misji, Reguły i Konstytucje Zgromadzenia Misji, życiorysy świętych i błogosławionych rodziny wincentyńskiej, duchowość wincentyńską, teologię życia duchowego, liturgikę, śpiew kościelny, psychologię, metodologię uczenia się, emisję głosu, fonetykę, kulturę języka polskiego, język francuski, język łaciński i grafikę.

Modlitwa

Poprzez codzienną Mszę świętą, modlitwę, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, lekturę duchową oraz adorację Najświętszego Sakramentu masz możliwość zaprzyjaźnienia się z Bogiem, tak by zbudować z Nim relację i odkryć, czy rzeczywiście On Ciebie powołuje.

Seminarium Internum

Powołanie to dar. Bóg powołuje na swą Misję. To jest tu najważniejsze w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Wspaniali młodzi otwarli właśnie swoje serca na głos Jezusa. 25 września 2019 r. 9 seminarzystów  rozpoczęło okres formacji w Seminarium Internum 2019/20. Okres dwunastu miesięcy będzie dla nich czasem rozeznania rzeczywistego powołania w duchu wincentyńskim poprzez życie wspólnotowe. Młodzi oddadzą osobiste zdolności na służbę Bogu niosąc pomoc ubogim duchowo i materialnie. Wszystko to odbywa się pod opieką naszych formatorów i wychowawców. U stóp Wawelu, krakowskiej dzielnicy Stradom otwierają swe serca i wsłuchują się w głos powołania. Mając to konkretne doświadczenie ducha i wspólnoty, stawiają sobie pytanie: Dlaczego i ja nie miałby pójść tą drogą przez całe swe życie? W ten sposób odpowiadają na powołanie, rozpoczynają formację, studia, pracę z rożnymi ludźmi i tak, mam ufność w Panu, że dotrwają do momentu, kiedy Kościół przez Ducha Świętego i w osobie przełożonych  potwierdzi ich wybór oraz gotowość do zrealizowania Misji poprzez nasze Zgromadzenie. Uczynią to wtedy jako już wypróbowani duchowi synowie św. Wincentego wszędzie tam, gdzie Opatrzność Boża ich poprowadzi i pośle. Wszak, Evangelizare pauperibus misit me!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies