Przestrogi dla kleryków

Jeśli istnieje czas, w którym trzeba szczególnie uważać na siebie, to okres studiów. Bardzo niebezpieczne jest bowiem przechodzenie z jednego krańca na drugi, podobnie jak szkło, które przechodzi z gorącego pieca do zimnego miejsca, narażone jest na rozbicie. Dlatego też ogromnie ważne jest, by utrzymać się w pierwotnej gorliwości, żeby zachować łaskę, jaką otrzymaliśmy i przeszkodzić naturze, by wzięła nad nią górę. Jeśli za każdym razem, gdy będziemy oświecać nasz rozum i starać się także rozgrzewać wolę, to bądźmy, pewni że studia będą dla nas środkiem, dzięki któremu będziemy zbliżać się do Boga.