Archives 24 maja 2020

Przestrogi dla kleryków

Jeśli istnieje czas, w którym trzeba szczególnie uważać na siebie, to okres studiów. Bardzo niebezpieczne jest bowiem przechodzenie z jednego krańca na drugi, podobnie jak szkło, które przechodzi z gorącego pieca do zimnego miejsca, narażone jest na rozbicie. Dlatego też ogromnie ważne jest, by utrzymać się w pierwotnej gorliwości, żeby zachować łaskę, jaką otrzymaliśmy i przeszkodzić naturze, by wzięła nad nią górę. Jeśli za każdym razem, gdy będziemy oświecać nasz rozum i starać się także rozgrzewać wolę, to bądźmy, pewni że studia będą dla nas środkiem, dzięki któremu będziemy zbliżać się do Boga.

Dni Skupienia na Stradomiu

By zastanowić się nad swoim życiem, wyciszyć, poszukać swojego miejsca na tym świecie. Modlitwa, adoracja, konferencje, praca w grupach, długie rozmowy, wspaniali ludzie…

TERMINY:

19-21 czerwca 2020 (tylko za pośrednictwem internetu)

MIEJSCE: Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ul. Stradomska 4, Kraków. Zjazd w piątek do 20:00, koniec w niedzielę ok. 13:00

Limit miejsc: 25

DLA KOGO: Przeznaczone są dla mężczyzn od 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej (17+), którzy szukają jak realizować Przykazanie Miłości w swoim życiu. Wszystkie spotkania są niezależne i można przyjechać na wybrane. ZGŁOSZENIA:  na powolaniacm@misjonarze.pl (podając imię, nazwisko, wiek, miejscowość, telefon)

Dokumenty

Jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do Naszego Zgromadzenia, najpierw umów się na rozmowę, byś nie przyjeżdżał na darmo. Kiedy już zdecydujesz się przyjść do Nas, powinieneś złożyć następujące dokumenty:

  • Własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do Seminarium Internum Zgromadzenia Księży Misjonarzy z podaniem motywów swej decyzji, adresowane do Księdza Wizytatora Zgromadzenia;
  • Życiorys własnoręcznie napisany i podpisany z umieszczoną datą. W życiorysie należy umieścić datę i miejsce urodzenia oraz napisać o rodzicach i rodzeństwie. Następnie należy szczegółowo przedstawić drogę życia chrześcijańskiego, podać nazwę parafii, do której kandydat należy oraz opisać, jak wyglądało zaangażowanie kandydata na rzecz wspólnoty parafialnej. Należy także podać informacje o swoim wykształceniu oraz o zainteresowaniach i podejmowanych dodatkowych zajęciach.
  • Świadectwa chrztu świętego i bierzmowania wystawione w ostatnich trzech miesiącach;
  • Świadectwo dojrzałości (lub świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów na braci);
  • Świadectwo ukończenia nauki religii;
  • Orzeczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i pracy w zgromadzeniu;
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  • Opinia księdza proboszcza własnej parafii;
  • Dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm.

Dokumenty te należy osobiście dostarczyć do Seminarium do końca sierpnia. Nie zapomnij wziąć ze sobą dowodu osobistego.

Nauka

Czas Internum pomaga przyjrzeć się, czy Nasze Zgromadzenie Ci odpowiada, czy właśnie w taki sposób chcesz głosić Ewangelię jako ksiądz lub brat. Z jednej strony w rozeznaniu tym ma pomóc całoroczna nauka, która obejmuje następujące przedmioty: wprowadzenie do chrześcijaństwa, biografię św. Wincentego a Paulo, historię Zgromadzenia Misji, Reguły i Konstytucje Zgromadzenia Misji, życiorysy świętych i błogosławionych rodziny wincentyńskiej, duchowość wincentyńską, teologię życia duchowego, liturgikę, śpiew kościelny, psychologię, metodologię uczenia się, emisję głosu, fonetykę, kulturę języka polskiego, język francuski, język łaciński i grafikę.

Modlitwa

Poprzez codzienną Mszę świętą, modlitwę, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, lekturę duchową oraz adorację Najświętszego Sakramentu masz możliwość zaprzyjaźnienia się z Bogiem, tak by zbudować z Nim relację i odkryć, czy rzeczywiście On Ciebie powołuje.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies