Seminarium Internum

Powołanie to dar. Bóg powołuje na swą Misję. To jest tu najważniejsze w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Wspaniali młodzi otwarli właśnie swoje serca na głos Jezusa. 25 września 2019 r. 9 seminarzystów  rozpoczęło okres formacji w Seminarium Internum 2019/20. Okres dwunastu miesięcy będzie dla nich czasem rozeznania rzeczywistego powołania w duchu wincentyńskim poprzez życie wspólnotowe. Młodzi oddadzą osobiste zdolności na służbę Bogu niosąc pomoc ubogim duchowo i materialnie. Wszystko to odbywa się pod opieką naszych formatorów i wychowawców. U stóp Wawelu, krakowskiej dzielnicy Stradom otwierają swe serca i wsłuchują się w głos powołania. Mając to konkretne doświadczenie ducha i wspólnoty, stawiają sobie pytanie: Dlaczego i ja nie miałby pójść tą drogą przez całe swe życie? W ten sposób odpowiadają na powołanie, rozpoczynają formację, studia, pracę z rożnymi ludźmi i tak, mam ufność w Panu, że dotrwają do momentu, kiedy Kościół przez Ducha Świętego i w osobie przełożonych  potwierdzi ich wybór oraz gotowość do zrealizowania Misji poprzez nasze Zgromadzenie. Uczynią to wtedy jako już wypróbowani duchowi synowie św. Wincentego wszędzie tam, gdzie Opatrzność Boża ich poprowadzi i pośle. Wszak, Evangelizare pauperibus misit me!