27 września 2021, uroczystość św. Wincentego a Paulo

W uroczystość św. Wincentego a Paulo w kościele misjonarskim na Stradomiu podczas Mszy św. o godzinie 19.00 odbędzie się obrzęd obłóczyn i bonum propositum (dobre postanowienie) kończących seminarium internum: Stanisława Dunaja i Antoniego Tabora, a także dzień powołania, czyli przyjęcie do Zgromadzenia Misji nowych kandydatów (trzech z Prowincji Słowackiej, jednego z Wiceprowincji św. Cyryla i Metodego i dwóch z Prowincji Polskiej).

Zamieszczamy link do transmisji z uroczystości.

Nauka

Czas Internum pomaga przyjrzeć się, czy Nasze Zgromadzenie Ci odpowiada, czy właśnie w taki sposób chcesz głosić Ewangelię jako ksiądz lub brat. Z jednej strony w rozeznaniu tym ma pomóc całoroczna nauka, która obejmuje następujące przedmioty: wprowadzenie do chrześcijaństwa, biografię św. Wincentego a Paulo, historię Zgromadzenia Misji, Reguły i Konstytucje Zgromadzenia Misji, życiorysy świętych i błogosławionych rodziny wincentyńskiej, duchowość wincentyńską, teologię życia duchowego, liturgikę, śpiew kościelny, psychologię, metodologię uczenia się, emisję głosu, fonetykę, kulturę języka polskiego, język francuski, język łaciński i grafikę.

Modlitwa

Poprzez codzienną Mszę świętą, modlitwę, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, lekturę duchową oraz adorację Najświętszego Sakramentu masz możliwość zaprzyjaźnienia się z Bogiem, tak by zbudować z Nim relację i odkryć, czy rzeczywiście On Ciebie powołuje.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies