W roku 2017/18 jedenastu młodych mężczyzn postanowiło odpowiedzieć na Boże wezwanie. Przez dwanaście miesięcy będą formować się duchowo, poznawać życie w Zgromadzeniu oraz wsłuchani w głos Boga rozeznawać swoje powołanie.