Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebna jest formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa. Dobrze ukształtowane człowieczeństwo kandydata do kapłaństwa to podstawa w przyszłej pracy duszpasterskiej; a dobra formacja ludzka to niezbędna pomoc w pokonywaniu kryzysów w powołaniu, w budowaniu zaufania i przyjaźni z innymi ludźmi.

Dlatego też w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbyła się kolejna sesja warsztatowa dla kleryków: „Troska o powołanie – formacja ludzka”.

Na sesji są realizowane między innymi następujące zagadnienia:

poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań,
rozwijanie dobrego poczucia wartości,
nabywanie umiejętności radzenia sobie z mechanizmami zagłuszania samotności,
rozwijanie inteligencji emocjonalnej (umiejętności zarządzania swoimi emocjami),
pozbywanie się egoizmu w życiu wspólnotowym (trening antynarzekania),
radzenie sobie z niedojrzałą złością (obrażaniem się, chęcią ukarania),
budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań i ich realizowania).
Zajęcia odbywały się w formie wykładu wprowadzającego o potrzebie formacji w życiu kapłańskim i ćwiczeń praktycznych. Nie zabrakło czasu na wspólną modlitwę, Eucharystię, drogę krzyżową, adorację Najśw. Sakramentu i długie, radosne rozmowy przy kawie. Była też możliwość nawiedzenia Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej.

Prowadzącymi warsztaty byli: od strony duchowej i głoszący wykład wprowadzający ks. Jacek Lasoń CM – dyrektor Ośrodka; a ćwiczenia praktyczne i zagadnienia psychologiczne prowadziła mgr Ewa Kosińska – psycholog, edukator współpracująca w środowisku krakowskim z licznymi seminariami męskimi i żeńskimi w ramach wykładów i warsztatów z formacji ludzkiej.