W roku 2017/18, jedenastu młodych mężczyzn rozpoczęło czas formacji w Seminarium Internum w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. Oto oni: