Od 8-go do 13-go października wspólnota Seminarium Internum udaje się do Zakopanego-Olczy na rekolekcje. Prosimy o modlitwę w intencji rozpoczynających formację misjonarską, by ten czas był czasem łaski i doświadczenia działania Ducha Świętego.